အရည်အသွေးအာမခံ

အရည်အသွေးကတိကဝတ်

a အသစ်နှင့်မူရင်းအစိတ်အပိုင်းများသာ;
ခ အာမခံ 12 လ
c. အတုမရှိပါ : မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို အတုဟု တွေ့ရှိပါက၊ ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံပါသည်။

Top